Pobierz aplikację

Nowy wymiar monitorowania cukrzycy

Poprzez połączenie Twojego glukometru z aplikacją uprościsz czynności związane z monitorowaniem cukrzycy. Wyniki pomiarów stężenia cukru we krwi, uzyskiwane przez cały dzień są automatycznie synchronizowane i zapisywane w aplikacji. Z czasem kolejne wyniki stworzą pełny obraz tego, jak Twój styl życia wpływa na stężenie cukru we krwi. Takie rozwiązanie pomoże Ci zrozumieć Twoją cukrzycę. A to wszystko dzięki urządzeniu, które towarzyszy Tobie nieustannie – Twojemu smartfonowi.

Prosty w użyciu i niezwykle dokładny glukometr CONTOUR®PLUS ONE łączy się z aplikacją CONTOUR®DIABETES za pomocą Bluetooth®. Rejestruje on wszystkie uzyskane wyniki pomiarów cukru we krwi, aby lepiej kontrolować cukrzycę.

Ten nowy system pozwoli Ci zaangażować się w skuteczne monitorowanie cukrzycy.

Image: SITEASSETS MONITOR DIABETES

Odkryj wiele różnych funkcji glukometru CONTOUR®PLUS ONE i aplikacji CONTOUR®DIABETES

Scroll to the next section

Utrzymanie dobrej organizacji

Ustaw przypomnienia dotyczące wybranych elementów stylu życia i leczenia cukrzycy. Zapisz w terminarzu przypomnienie o kolejnej wizycie lekarskiej.

Uzyskanie dokładnego wyniku pomiaru poziomu cukru

Prosty w użyciu glukometr CONTOUR®PLUS ONE wykazuje niezwykłą dokładność pomiarów stężenia cukru we krwi. Obowiązujące normy dokładności dopuszczają margines błędu glukometru w granicach ±15 mg/dl lub ±15 %*.

Glukometr CONTOUR®PLUS ONE wykazuje dokładność na poziomie ±8,5mg/dl lub ±8,5% w skali ogólnej*.

*Norma EN ISO 151917:2015:  95% wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi powinna mieścić się w przedziale ±15 mg/dl w stosunku do referencyjnej metody pomiarowej dla wyników <100 mg/dl lub w przedziale ±15% dla wyników ≥100 mg/dl.

Marnowanie pasków

Dzięki funkcji pomiaru drugiej szansy™ możesz ponownie umieścić próbkę krwi na tym samym pasku, jeżeli pierwsza okaże się niewystarczająca. Pomaga uniknąć ponownego nakłucia i marnowania pasków.

Kontrolowanie zgodności wyniku z wartościami docelowymi

Właściwa interpretacja wyniku pomiaru poziomu cukru

Funkcja smartLIGHT® ułatwia szybką i prawidłową interpretację wyników pomiaru stężenia cukru we krwi:

Zielony – w zakresie wartości docelowych; Żółty – powyżej wartości docelowych; Czerwony – poniżej wartości docelowych

Zrozumienie przyczyn zmian stężenia cukru we krwi

Wszystkie pomiary stężenia cukru we krwi są rejestrowane i na tej podstawie tworzone są indywidualne schematy, które wskażą Ci, w jaki sposób codzienne czynności wpływają na Twoje wyniki.

Zrozumienie wpływu diety i aktywności ruchowej na stężenie cukru we krwi

Zapisuj takie informacje jak dieta, aktywność ruchowa i przyjmowane leki, a także dodawaj zdjęcia, notatki oraz wiadomości głosowe, aby zrozumieć wpływ tych czynników na swoje wyniki.

Ostrzeganie o krytycznie wysokim i krytycznie niskim stężeniu cukru we krwi

Ostrzeżenie o krytycznie wysokim lub krytycznie niskim stężeniu cukru we krwi jest uruchamiane automatycznie na smartfonie w momencie, gdy pomiar stężenia znajduje się zdecydowanie powyżej lub poniżej bezpiecznych wartości. Ostrzeżenia te są dodatkową funkcjonalnością i działają niezależnie od wartości docelowych.

Bardziej świadoma rozmowa z lekarzem

Masz możliwość tworzenia raportów i przesłania ich lekarzowi przed wizytą lub zabrania ze sobą do gabinetu.

Stałe połączenie z bazą wyników

Stałe połączenie z bazą wyników umożliwi Ci zapis i wgląd do danych dotyczących monitorowania glikemii i stylu życia niezależnie od tego gdzie się znajdujesz.

Odkryj nowy wymiar samokontroli glikemii w cukrzycy

Glukometr CONTOUR®PLUS ONE i aplikacja CONTOUR®DIABETES ułatwiają monitorowanie poziomu cukru.

 

Pobierz aplikację

Download on the App Store Download on the Play Store

Lista kompatybilnych systemów operacyjnych

Chcesz wiedzieć więcej?

Poproś lekarza lub pielęgniarkę o szczegółowe informacje na temat nowego glukometru CONTOUR®PLUS ONE oraz aplikacji CONTOUR®DIABETES i zacznij monitorować i analizować glikemię w nowoczesny sposób.

*Zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w zakresach docelowch wartości glikemii, zawsze zasięgnij porady lekarza. Fabrycznie ustawione zakresy docelowe w glukometrze CONTOUR®PLUS ONE możesz zmienić w aplikacji CONTOUR®DIABETES.

Image: SITEASSETS PL CNPO GET THE APP

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, CONTOUR, Second-Chance, oraz smartLIGHT są znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Słowo i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami handlowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie powyższych znaków wymaga uzyskania licencji. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

Data przygotowania: marzec 2017. Kod: G.DC.12.2015.40123