Pobierz aplikację

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Jeśli masz pytanie dotyczące obsługi glukometru CONTOUR®PLUS ONE lub aplikacji CONTOUR®DIABETES, prosimy zapoznać się z poniższą listą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W celu uzyskania pomocy w zakresie obsługi glukometru CONTOUR®PLUS ONE lub aplikacji CONTOUR®DIABETES zachęcamy do skorzystania z filmów instruktażowych, które znajdują się w sekcji Filmy instruktażowe. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na naszej stronie, bardzo prosimy o kontakt z naszą infolinią:

800 999 090

Bezpłatna infolinia dla pacjentów:
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 20.00
lub
infolinia@diabetes.ascensia.pl

Pytania dotyczące glukometru CONTOUR®PLUS ONE

Glukometr można otrzymać w poradni diabetologicznej. W razie problemów z otrzymaniem glukometru prosimy o kontakt z naszą infolinią:

Bezpłatna infolinia dla pacjentów:
800 999 090
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 20.00

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji glukometru można znaleźć w dołączonej do zestawu instrukcji obsługi lub w aplikacji CONTOUR®DIABETES po jej pobraniu. W tym celu należy otworzyć aplikację, kliknąć ,,Na początek” i postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Glukometr można uruchomić na dwa sposoby:

 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk OK (duży okrągły przycisk na glukometrze) przez 2 sekundy lub
 • Włożyć pasek testowy Contour Plus do glukometru

Glukometr współpracuje z paskami testowymi Contour Plus

Funkcja smartLIGHT® informuje w chwili wykonania pomiaru czy wynik poziomu glukozy znajduje się:

Zielony = w zakresie wartości docelowych

Żółty = powyżej zakresu wartości docelowych

Czerwony = poniżej zakresu wartości docelowych

Funkcja smartLIGHT® jest włączona fabrycznie.

Ogólny zakres ustawionych wartości glikemii w glukometrze wynosi 70-180 mg/dl. Jeśli włączono funkcję znaczników posiłków, to ustawione wstępnie zakresy wartości glikemii są następujące: Na czczo: 70-130 mg/dl, Przed posiłkiem: 70-130 mg/dl, Po posiłku: 70-180 mg/dl.

Funkcja Pomiar Drugiej Szansy™ umożliwia uzupełnienie próbki krwi na ten sam pasek testowy w ciągu 60 sekund, jeżeli pierwsza była niewystarczająca. 

Według normy ISO 15197:2015 ≥95% pomiarów glikemii wykonanych przez dany glukometr musi znajdować się w przedziale ±15 mg/dl względem laboratoryjnych wartości referencyjnych przy stężeniach glukozy <100 mg/dl, oraz w przedziale ±15% względem laboratoryjnych wartości referencyjnych przy stężeniach glukozy ≥100 mg/dl; 99% indywidualnych zmierzonych wartości glukozy powinno mieścić się w strefach A i B siatki błędów dla cukrzycy typu I.

Badania wykazały, że dokładność glukometru CONTOUR®PLUS ONE jest większa niż minimalne wymogi określone w normie EN ISO 15197:2015 1,2.

Podczas stosowania przez pacjentów dokładność glukometru CONTOUR®PLUS ONE była wyższa od minimalnych wymogów określonych w normie EN ISO 15197:2015†

Udowodniono dokładność pomiarów z jeszcze mniejszym marginesem błędu:

 

95% wyników mieściło się w przedziale ±8,5mg/dl

lub

±8,5% w stosunku do wartości YSI, przy stężeniach glukozy odpowiednio <100 mg/dl lub ≥100 mg/dl

 • 100% wyników pomiarów wykonanych za pomocą glukometru CONTOUR®PLUS ONE mieściło się w strefie A siatki błędów

 

 1. Bailey TS et al. Accuracy and User Performance Evaluation of a New, Wireless-enabled Blood Glucose Monitoring System That Links to a Smart Mobile Device, Journal of Diabetes Science and Technology. 2017:1-8.
 2. International Organisation for Standardization (ISO). Wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę, Genewa, Szwajcaria: International Organisation for Standardization; 2015.

Urządzenia kompatybilne z aplikacją CONTOUR®DIABETES

Pobieranie i konfiguracja aplikacji CONTOUR®DIABETES

Na początek upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne korzysta z systemu operacyjnego iOS (8.0 lub wyższe) bądź Android (5.0 lub wyższe).

Aby pobrać aplikację CONTOUR®DIABETES na urządzeniu Apple:

 1. Otwórz App Store na swoim urządzeniu
 2. Wyszukaj aplikację ‘Contour Diabetes’
 3. Wybierz aplikację Contour Diabetes z listy wyszukanych aplikacji
 4. Kliknij POBIERZ. Możesz zostać poproszony o podanie informacji związanych z Twoim kontem iTunes. Następnie rozpocznie się pobieranie.  
 5. Po pobraniu aplikacji kliknij OTWÓRZ lub wybierz ikonę aplikacji Contour Diabetes na ekranie twojego urządzenia.

Aby pobrać aplikację CONTOUR®DIABETES na urządzeniu Android:

 1. Otwórz Sklep Google Play Store na swoim urządzeniu
 2. Wyszukaj aplikację ‘Contour Diabetes’
 3. Wybierz aplikację Contour Diabetes z listy wyszukanych aplikacji
 4. Kliknij ZAINSTALUJ.
 5. Po pobraniu aplikacji kliknij OTWÓRZ lub wybierz ikonę aplikacji Contour Diabetes na ekranie twojego urządzenia.

Najpierw należy uruchomić glukometr, a następnie pobrać aplikację. W następnej kolejności, po uruchomieniu aplikacji należy wybrać przycisk ,,Na początek” i postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. 

Obsługa aplikacji CONTOUR®DIABETES

Zachęcamy do odwiedzenia sekcji FILMY INSTRUKTAŻOWE na niniejszej stronie. Poniżej lista wszystkich filmów instruktażowych:

 

 1. Jak pobrać i zainstalować aplikację CONTOUR®DIABETES
 2. Tworzenie konta w aplikacji CONTOUR®DIABETES
 3. Połączenie glukometru CONTOUR®PLUS ONE z aplikacją CONTOUR®DIABETES
 4. Konfiguracja aplikacji CONTOUR®DIABETES
 5. Pomoc w korzystaniu z glukometru i aplikacji CONTOUR®DIABETES
 6. Wykonywanie pomiaru na glukometrze CONTOUR®PLUS ONE
 7. Korzystanie z funkcji smartLIGHT® w glukometrze CONTOUR®PLUS ONE
 8. Przeglądanie wyników w aplikacji CONTOUR®DIABETES
 9. Dodawanie zdjęć i notatek w aplikacji CONTOUR®DIABETES
 10. Ustawianie przypomnień w aplikacji CONTOUR®DIABETES
 11. Wysyłanie raportu do lekarza z aplikacji CONTOUR®DIABETES
 12. Przeglądanie schematów poziomu glukozy we krwi za pomocą aplikacji CONTOUR®DIABETES
 13. Tworzenie Planu przypomnień o badaniu za pomocą aplikacji CONTOUR®DIABETES
 14. Korzystanie z funkcji Moje schematy w aplikacji CONTOUR®DIABETES

Funkcje Plan przypomnień o badaniu i Moje schematy

Możesz skorzystać z funkcji Plan przypomnień o badaniu, aby ustawić serię przypomnień; pomoże Ci to zobaczyć, jak różne działania i zdarzenia w Twoim życiu wpływają na odczyty poziomu glukozy. Funkcja ta pomaga też dobrze przygotować się do wizyty u lekarza. Aby ustawić plan przypominania o badaniu, przejdź do: Menu główne > Moje przypomnienia.

 1. Naciśnij ‘’+’’ w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Gdy pojawi się komunikat, wybierz opcję Plan przypomnień o badaniu. Otworzy się ekran, na którym możesz wybrać odpowiedni dla siebie plan.

Ustawione przez Ciebie przypomnienia będą wyświetlane każdego dnia o tej samej porze. Możesz także ustawić jednorazowe przypomnienie, by wykonać oznaczenie glikemii po posiłku. Funkcja Plan przypomnień o badaniu pozwala na ustawienie określonej serii przypomnień w danym przedziale czasu. Rolą przypomnień jest pomoc w zarządzaniu schematem wykrytym w odczytach poziomu glukozy lub przygotowanie się do wizyty u lekarza.

Aplikacja CONTOUR®DIABETES może wysłać powiadomienie po wykryciu określonych tendencji w pomiarach glikemii, które nazywamy schematami. Na przykład aplikacja może wykryć schemat, informujący o powtarzających się hiperglikemiach w porze kolacji.

 • Zobacz przydatne powiadomienia związane ze schematami.
 • Dowiedz się, jakie są prawdopodobne przyczyny wykrytych schematów.
 • Korzystaj z przypomnień, by zmienić swoje niekorzystne przyzwyczajenia
 • Śledź swoje glikemie i z czasem obserwuj postępy w leczeniu 

Możesz wybrać jeden rodzaj schematu lub więcej rodzajów schematów z zakładki Moje schematy w Menu głównym. W ten sposób zaznaczasz, że chcesz otrzymać powiadomienie, jeśli aplikacja wykryje ten typ schematu w Twoich odczytach.

Aby zmienić ustawienia powiadomień o schemacie, przejdź do: Menu główne > Moje schematy.

 1. Naciśnij Więcej w prawym górnym rogu.
 2. Naciśnij Wybór schematów.
 3. Wybierz schematy, które chcesz śledzić, włączając je lub wyłączając.

Kiedy uzyskasz poprawę glikemii związaną z określonym schematem, aplikacja poinformuje Cię o tym sukcesie. Aplikacja zapisuje poprawione schematy w: Moje schematy > Historia schematów

Aplikacja CONTOUR®DIABETES potrzebuje co najmniej 14 dni pomiarów glikemii, by wykryć określone schematy. Jeśli badasz się regularnie i korzystasz ze znaczników posiłkowych, funkcja Moje schematy może łatwiej wykrywać tendencje w pomiarach glikemii.

W dowolnym momencie możesz anulować schemat i przenieść go do historii schematów. Jeśli otrzymasz powiadomienie dotyczące schematu, którego nie chcesz śledzić, po wyświetleniu komunikatu o ustawieniu przypomnienia naciśnij Nie, a następnie Tak, kiedy na ekranie schematu pojawi się opcja Przenieś do historii.

Aby wykonać powyższe czynności z poziomu menu głównego, przejdź do: Menu główne > Moje schematy.

 1. Dotknij palcem schematu na ekranie.
 2. Naciśnij Przenieś do historii.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, CONTOUR, Second-Chance, oraz smartLIGHT są znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Słowo i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami handlowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie powyższych znaków wymaga uzyskania licencji. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

Data przygotowania: marzec 2017. Kod: G.DC.12.2015.40123